Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал

2015-10-23, Баасан гариг

Агаарын тээврийн хэрэгслийг эзэмших, ашиглахтай холбоотой аливаа осол, гэмтлийн улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулах эрсдэл