Агаарын хөлгийн даатгал

2015-10-22, Пүрэв гариг

Бүх төрлийн гэнэтийн ослын улмаас агаарын хөлгийн их биед учирах хохирол, агаарын хөлгийг эзэмших, ашиглахтай холбоотойгоор бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулах эрсдэл