Албан журмын жолоочийн хариуцлагын даатгал

2015-10-22, Пүрэв гариг

Жолооч нь автотээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь нас, эрүүл мэнд,эд хөрөнгөд учруулсан хохирол;