Барилга угсралтын

2015-10-23, Баасан гариг

Барилга угсралтын талбайд урьдчилан таамаглах боломжгүй, бүх төрлийн гэнэтийн осол, гэмтэл