Бидний харилцагч байгууллагууд сэтгэл ханамж дүүрэн байдаг