Гадаадад зорчигчдын гэнэтийн осол эрүүл мэндийн даатгал

2013-12-05, Пүрэв гариг

Даатгалын зүйл:
Гадаадад зорчигч иргэдийн амь нас, эрүүл мэнд.

Даатгалын эрсдэл:

 • Гэнэтийн ослын.
 • Гэнэтийн өвчний

Эмнэлэг эмчилгээний зардлын даатгал

 • Эмнэлэг эмчилгээний зардал
 • Шүдний эмчилгээний зардал
 • Зөөн тээвэрлэх зардал
 • Шарил зөөн тээвэрлэх зардал
 • Хамт яваа гэр бүлийн гишүүнийг яаралтай буцаах
 • Гэр бүлийн гишүүний аяллын зардал

Нэмэлт үйлчилгээ

 • Ачаа тээш алдагдах
 • Ачаа тээш хоцрох
 • Нислэг хойшлогдох
 • Бичиг баримтаа хаяж гээгдүүлэх
 • Баталгаа гаргах
 • Бэлэн мөнгөний урьдчилгаа олгох

Даатгалын үнэлгээ, хураамж:

 • Даатгуулагч зорчин явах үедээ гэнэтийн өвчлөл болон гэнэтийн осолд орж эмчлүүлэхэд гарсан нийт зардлыг нөхөн төлөх даатгалын үнэлгээний дээд хэмжээ 50 000 ам.доллар байна.
 • Даатгалын хураамжийг таны зорчих орон болон хугацаанаас хамааруулан тооцно.
 • Та гэр бүл, хамт олноороо даатгуулбал хөнгөлөлт эдэлнэ.
 • Хураамжийн хөнгөлөлтийг дараах байдлаар үзүүлнэ. Үүнд:
  • 12-оос доош насны хүүхэд – 50 хувь;
  • 10-аас дээш хүнтэй группээр яваа тохиолдолд – 8 хувь;
  • 20-оос дээш хүнтэй группээр яваа тохиолдолд – 13 хувь