Даатгалын орлогын шимтгэлийн мэдээлэл #2

2016-01-20, Лхагва гариг
Даатгалын төлөөлөгчийн нэр Даатгуулагчийн нэр Байгууллагын төрөл Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн дүн
Бямбасүрэн

Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК

3

3,194,437.55

Гэрэлтуяа

Тээвэр авто замын газар

2 64,439.00

Гэрэлтуяа

Тээвэр авто замын газар 2

97,770.00

Гэрэлтуяа

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс

1 58,500.00
Гэрэлтуяа Тээвэр Зохицуулалтын Алба 2 80,190.00
Гэрэлтуяа Багануур-Ус ОНӨААТҮГ 2
124,950.00
Гэрэлтуяа Тээвэр Зохицуулалтын Алба 2 59,143.50
Гэрэлтуяа ЗХ 186-р анги 1 266,625.00
Мөнхсүлд

Авто тээврийн үндэсний төв ТӨҮГ

3 5,114,023.84