Даатгалын төлөөлөгчдөд олгосон шимтгэлийн мэдээлэл​

2015-10-20, Мягмар гариг

Д/д

Даатгалын төлөөлөгчийн нэр

Даатгуулагчийн нэр

Байгууллагын төрөл

Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн дүн

1

Бямбасүрэн

Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК

3

3,194,437.55

2

Гэрэлтуяа

Тээвэр авто замын газар

2

79,377.93

3

Гэрэлтуяа

Тээвэр авто замын газар

2

97,770.00

4

Гэрэлтуяа

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс

1

58,500.00

5

Гэрэлтуяа

Зун шин ХХК

4

60,000.00

6

Мөнхсүлд

Авто тээврийн үндэсний төв ТӨҮГ

3

2,712,242.97


Нийт


6,202,328.45