Жолоочийн хариуцлагын сайн дурын даатгал

2015-10-23, Баасан гариг

Жолооч нь автотээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын амь нас, эрүүл мэнд,эд хөрөнгөд учруулсан хохирол