Зорчигч тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал

2015-10-23, Баасан гариг

Гал түймэр, дэлбэрэлт, тэсрэлтээс үүссэн осол гэмтэл, Байгалийн гамшгийн эрсдэл, Зам тээврийн ослын улмаас зорчигчийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учирснаас үүсэх тээвэрлэгчийн хариуцлага