Малын индексжүүлсэн даатгал

2015-10-22, Пүрэв гариг

Байгаль, цаг уурын давагдашгүй хүчин зүйл