Нисэх буудлын хариуцлагын даатгал

2015-10-23, Баасан гариг

Даатгуулагчийн бизнесийн үйл ажиллагааны явцад санамсар болгоомжгүйн улмаас харилцагч байгууллага болон гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учируулахэрсдэл