Орон сууц өмчлөгчийн болон эзэмшигчийн хариуцлагын даатгал

2015-10-23, Баасан гариг

Гал түймэр, Сантехник дулааны шугам сүлжээний гэмтэл, Цахилгааны гэмтлийн улмаас Орон сууц өмчлөгчийн болон эзэмшигчийнбусдын эд хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулах эрсдэл