Түрээслэгчийн бүрэн хариуцлагын цогц даатгал

2015-10-23, Баасан гариг

Гал түймэр, дэлбэрэлт, Байгалийн гамшгийн, Ус, чийгний нөлөөллийн, Цахилгаан эрчим хүчний эрсдэлийн улмаас түрээслүүлэгчийн эд хөрөнгөд учруулсан хохирлоос үүдэх хариуцлага