Хурдан морь унаач хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал

2015-10-22, Пүрэв гариг

Хурдан морины уралдааны үеийн гэнэтийн осол, гэмтлийн улмаас даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэндэд учирах хохирол