Цалингийн зээлийн даатгал

2015-10-23, Баасан гариг

Зээлдэгч гэнэтийн осол, өвчний улмаас амь насаа алдсан болон хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах, орлогын эх үүсвэргүй болсноос зээлийн төлбөрөө төлөх чадваргүй болох