Эмнэлэг эмчилгээний зардлын даатгал

2013-12-05, Пүрэв гариг

Даатгалын зүйл

Даатгуулагчийн мэс заслын болон эрүүл мэндийн хурц нөхцөл байдлын эмчилгээний зардал, төлбөр

 

Даатгалын эрсдэл

Даатгуулагчийн эрүүл мэндэд учирах хохирол

 

Даатгалын үнэлгээ, хураамж:

Даатгалын хураамжийг даатгуулагчийн нас, даатгалын хамгаалалтаас хамааруулан тооцно.

 

 

A

B

C

Нэг хүнд нэг жилд олгох нөхөн олговрын дээд хязгаар

US$30,000

US$15,000

US$6,000

нас

US$

US$

US$

хүүхэд

380

240

154

18 ~ 24

490

285

190

25 ~ 34

515

380

234

35 ~ 44

660

430

335

45 ~ 54

720

590

425

55 ~ 65

980

754

65

 

 

Даатгалын нөхөн төлбөр

Даатгалын хугацаанд, Даатгуулагчийн мэс заслын болон эрүүл мэндийн хурц нөхцөл байдлын эмчилгээний зардлыг даатгалын гэрээний дагуу, Даатгуулагчийн хариуцах хэсгийг хасч даатгалын хамгаалалтын хэмжээ хүртэл нөхөн олгоно.