Эрүүл мэндийн даатгал

2013-12-05, Пүрэв гариг

Даатгалын зүйл:
16-60 насны Монгол улсын иргэд болон тус улсын нутаг дэвсгэр дээр байнга оршин суугч гадаадын харъяат ба иргэний харъяалалгүй хүмүүсийн эрүүл мэнд.

Даатгалын эрсдэл:

  • Ердийн өвчин.
  • Халдварт өвчин.
  • Гэнэтийн ослын улмаас авсан эмчилгээ, үйлчилгээ.

Даатгалын үнэлгээ, хураамж:

  • Даатгалын үнэлгээг даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохиролцож тогтоох бөгөөд үнэлгээний доод хэмжээ нь 1,000,000 төгрөгнөөс багагүй байна.

Даатгалын хураамжийг даатгуулагчийн эрүүл мэндийн байдал, нас, хүйс зэргээс шалтгаалан