Үнэт зүйлс

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бид даатгалын зах зээл дээрх мэргэжлийн стандартыг тогтоож, хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө үйлчилгээг үзүүлнэ.

ЭРХЭМЛЭХ ЗҮЙЛС

▲ Ногоон эх дэлхий –Бидний хариуцлага

▲Мэргэжлийн өндөр ёс суртахуун-Шударга зах зээл

▲ Боловсролтой Монгол иргэн- Чадварлаг боловсон хүчин

▲Эрсдэлгүй орчин-Амгалан харилцагч

ХЭТИЙН ЗОРИЛТ

▲ Олон улсын стандартын дагуу корпорацийн эрсдэлийн удирдлагын цогц үйлчилгээ бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлнэ.

▲ Ухаалаг Монгол иргэнийг бий болгох үүднээс Монгол улсын иргэн бүрт даатгалын үйлчилгээг хүргэн үйлчилнэ.

▲ Харилцагчийн халамжийн тогтолцоог шинэ түвшинд гарган харилцагч хэрэглэгчдэд ойр байж халамжилна.

▲ Нөхөн төлбөрийн үзүүлэлтийг өндөр түвшинд гарган түргэн шуурхай үйлчилнэ.