ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ


Түгээмэл асуулт хариултууд

Энэхүү даатгалаар та орон сууц, амины орон сууц, үйлдвэрлэл үйлчилгээний барилга, оффис зэргийг даатгуулж болно.

Болохгүй.

Болохгүй.

Нөхөн төлбөрийг эзэмшигчид нь олгох тул зөвхөн эзэмшигч нь даатгалаа нэр дээрээ хийлгүүлнэ

Болно

Заавал хөрөнгийн даатгалтайгаа хамт хийгдэх боломжтой

Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж