ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААР:

Даатгуулагчийн эзэмшлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон оффисын зориулалттай байшин, барилгад гэнэтийн, санаандгүй, урьдчилан таамаглах боломжгүй эрсдэл тохиолдсоны улмаас учирсан хохирлыг сэргээн засварлах эсвэл тохиролцсон  мөнгөн дүнгээр нөхөн төлбөрийг олгох зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Түгээмэл асуулт хариултууд

Энэхүү даатгалаар та орон сууц, амины орон сууц, үйлдвэрлэл үйлчилгээний барилга, оффис зэргийг даатгуулж болно.

Болохгүй.

Болохгүй.

Нөхөн төлбөрийг эзэмшигчид нь олгох тул зөвхөн эзэмшигч нь даатгалаа нэр дээрээ хийлгүүлнэ

Болно

Заавал хөрөнгийн даатгалтайгаа хамт хийгдэх боломжтой

Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж