БАЙГУУЛЛАГЫН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ


Түгээмэл асуулт хариултууд

Даатгуулагчийн бизнес, үйл ажиллагааны цар хүрээнээс хамаарах ба Даатгагч, Даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно.

Бүхий л төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага энэхүү даатгалд хамрагдаж болно.

Танай байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог болон даатгалын үнэлгээнээс хамааруулан хураамжийг тооцно. Иймд та манай андеррайтеруудтай холбогдоно уу.

Энэхүү даатгал нь сайн дурын даатгал ба гэхдээ сүүлийн жилүүдэд байгууллагууд энэхүү даатгалаар даатгуулж үйл ажиллагааныхаа эрсдэлийг хамгаалдаг болсон.

Мөн гадны хөрөнгө оруулалттай компаниуд, төмөөхөн төслүүд, ерөнхий захиалагч нар туслан гүйцэтгэгч компаниудаа энэхүү даатгалаар даатгуулсан байхыг шаарддаг болсон.

Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж