БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ДААТГАЛ


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААР:

Барилга угсралтын даатгал нь Даатгуулагчийн хийж гүйцэтгэж байгаа барилга байгууламж, барилга угсралтын ажлын талбайд байгаа бараа материал, ажилчдын түр сууц, инженерийн шугам сүлжээнд гэнэтийн, санаандгүй, урьдчилан таахааргүй үйл явдал тохиолдсоны улмаас учирсан хохирол мөн барилга угсралтын ажлын хэвийн үйл ажиллагааны явцад гуравдагч этгээдийн эрүүл мэнд амь нас, хөрөнгөнд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

 

Түгээмэл асуулт хариултууд

Тийм. Гуравдагч этгээдийн эрүүл мэнд амь нас эд хөрөнгийн өмнө хүлээх даатгуулагчийн хариуцлагыг тухайн даатгал нь хамгаалдаг тул даатгалын тохиолдол мөн.

Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгөөр тогтооно

Тийм.

Гэрээний нөхцлийг харилцан тохирох боломжтой.

Гэрээний нөхцлийг ярилцан харилцан тохиролцох боломжтой.

Тийм. Манай компанийн трити гэрээ Барилга Угсралтын даатгалын бүтээгдэхүүн дээр $ 15,000,000.00 хүртэл хамгаалалттай.

Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж