ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ДААТГАЛ


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААР:

Энэхүү даатгал нь Даатгуулагчийн эзэмшлийн тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмжинд гэнэтийн, санаандгүй, урьдчилан таахааргүй үйл явдал тохиолдсоны улмаас учирсан хохирлыг сэргээн засварлах эсвэл тохиролцсон  мөнгөн дүнгээр нөхөн төлбөрийг олгох зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

 

Түгээмэл асуулт хариултууд

Тоног төхөөрөмжийн зах зээлийн үнэлгээгээр тогтооно

Даатгалын эрсдэлээс үүдэн эвдэрч гэмтсэн тохиолдлд эд ангийг сэргээн засварлах өртгөөр нөхөн төлнө.

Үйлдвэрийн бус нэмэлт тоноглол, хэрэгслүүдийн гэмтэл хохирол учирсан тохирсон тохиолдолд нөхөн төлбөр олгохгүй

Тухайн гэрээнд заасан хугацааны дотор бүрдүүлж өгнө

Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж