ИРГЭДИЙН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААР:

Даатгуулагчийн амь нас эрүүл мэндэд  гэнэтийн, санаандгүй, урьдчилан таахааргүй үйл явдал тохиолдсоны улмаас учирсан гэмтлийг эмчлэх зардал эсвэл тохиролцсон мөнгөн тэтгэмжийг нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

 

Түгээмэл асуулт хариултууд

Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж