ГАДААДАД ЗОРЧИГЧИЙН ДААТГАЛ


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААР:

Гадаадад зорчигчдын даатгал нь таныг гадаад улс оронд зорчих үед тохиолдож болох гэнэтийн эрсдэлүүдээс бүрэн хамгаална.

Түгээмэл асуулт хариултууд

Үгүй. Аялах өдөр солигдсон тохиолдолд даатгалын гэрээг эх хувиар авч ирэн даатгалын хугацааг солиулж болно.

Болно. Таны визанд татгалзсан хариу өгсөн тохиолдолд даатгалын гэрээг эх хувиар нь даатгуулагчийн гадаад паспортын хамт авч ирэн гэрээг цуцлуулж болно.

Даатгуулагч ирэх боломжгүй тохиолдолд даатгуулагчийн гадаад паспорт эсвэл гадаад паспортын хуулбарыг авч ирэн хийлгэж болно

Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж