ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААР:

Даатгуулагчийн эзэмшлийн байшин, барилгад гэнэтийн, санаандгүй, урьдчилан таамаглах боломжгүй эрсдэл тохиолдсоны улмаас учирсан хохирлыг сэргээн засварлах эсвэл тохиролцсон  мөнгөн дүнгээр нөхөн төлбөрийг олгох зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Түгээмэл асуулт хариултууд

Та орон сууц, амины орон сууц, үйлдвэрлэл үйлчилгээний барилга, оффис зэргийг даатгуулж болно

Болохгүй.

Болохгүй

Болохгүй. Нөхөн төлбөрийг эзэмшигчид нь олгох тул зөвхөн эзэмшигч нь даатгалаа нэр дээрээ хийлгүүлнэ.

Даатгалын гэрээг 1 жил ба түүнээс дээш хугацаагаар байгуулах боломжтой.

Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж