ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААР:

Авто тээврийн үндэсний төвд бүртгэлтэй, хүн ба ачаа тээвэрлэхэд зориулсан B ангиллын өөрөө явагч машинд зориулсан даатгал

 

Түгээмэл асуулт хариултууд

Энэ нь зөвхөн B ангиллын тээврийн хэрэгсэлд зориулсан даатгал юм. Тиймээс хүнд даацын тээврийн хэрэгслийг даатгахгүй

Та даатгалын гэрээ дуусахаас өмнө гэрээгээ цуцлах тохиолдолд тухайн гэрээний хүчинтэй хугацаанд нөхөн төлбөр аваагүй бол хураамжийн буцаалт авах боломжтой, харин тухайн гэрээний хүчинтэй хугацаанд нөхөн төлбөр авсан эсвэл гэрээ дууссаны дараа хураамжийн буцаалт авах боломжгүй.

Таны сонгосон хамгаалалтын багцаас хамааран өөрийн тань тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн эрсдэлийн үнэлгээнээс тогтмол хувиар тооцоолно.

Даатгалын тохиолдлоос үүссэн хохиролд Даатгуулагч өөрөө хариуцах хэсэг буюу Даатгагчийн олгох нөхөн төлбөрөөс хасагдах хэмжээ юм.

Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж