ХҮНД ДААЦЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААР: 

Энэхүү даатгал нь Даатгуулагч байгууллагын эзэмшил болон түүний хариуцлагад байгаа хүнд даацын тээврийн хэрэгсэлд гэнэтийн, санаандгүй, урьдчилан таахааргүй үйл явдал тохиолдсоны улмаас учирсан хохирлыг сэргээн засварлах эсвэл тохирлцсон нөхөн төлбөрийг олгох хэлбэрээр төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

 

Түгээмэл асуулт хариултууд

Үгүй

Зах зээлийн үнийг баримталж тогтооно.

Даатгалын үнэлгээ, хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн тоо, эрсдэл, хариуцах хэсэг, өмнөх хохирлын түүх зэргээс хамаарч харилцан тохиролцож тогтооно.

Бүх жин нь 3500 кг-аас их ачааны автомашин (5000 кг-аас ихгүй даацтай чиргүүлтэй)

Даатгуулагч өөрийн хариуцах хэсэгтэй байх нь даатгалын хураамж буурах үндэслэл болдог.

Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж