ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ДААТГАЛ


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААР:

Энэхүү даатгал нь Даатгуулагч байгууллагын эзэмшил болон түүний хариуцлагад байгаа машин механизмд гэнэтийн, санаандгүй, урьдчилан таахааргүй үйл явдал тохиолдсоны улмаас учирсан хохирлыг сэргээн засварлах эсвэл тохирлцсон нөхөн төлбөрийг олгох хэлбэрээр төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Түгээмэл асуулт хариултууд

Та нэн дариу 1800-1889 дугаарт мэдэгдэх шаардлагатай

Дотоод эд ангийн гэмтлээс үүдэлтэй галын эрсдэл орохгүй

Зориулалтын тэмдэг тэмдэглэгээтэй зогсоолыг ойлгоно

Даатгуулагч өөрийн хариуцах хэсэгтэй байх нь даатгалын хураамж буурах үндэслэл болдог.

Мэдээ мэдээлэл

Зөвлөмж