Говь ХК-д галын хохирлын улмаас үүссэн хохирлын 1,0 сая ам.долларыг Тэнгэр Даатгал төлж барагдуулсан.

- Тэнгэр Даатгал өнгөрсөн онд шилдэг даатгалын компаниар нэрлэгдсэн. Бусад даатгалын компаниудаас юугаараа онцлог давуу учраас ийн үнэлэгдэв. Шилдэг болоход юу нөлөөлсөн гэж бодож байгаагаас яриагаа эхэлье.- Тийм ээ. Хамгийн чухал зүйл ...

ТЭНГЭР ДААТГАЛ дахь комплаенсийн хэрэгжилт

ОЙБЕК ХАЛИЛОВ “Тэнгэр даатгал” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, КЗҮЗ-ийн гишүүн Компаниуд гагцхүү ашигтай ажиллагаагаа хамгийн өндөр түвшинд байлгах зорилгоор бүх төрлийн арга, хэрэгсэл ашиглах нь үйл ажиллагааны, хууль, эрх зүйн болон бусад төрлийн ...