Даатгалын төлөөлөгчид олгосон шимтгэлийн мэдээллийг нийтэд ил тод хүргэнэ

Монгол Улсад 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар ердийн даатгалын 16 компанийн нийт 3418 даатгалын төлөөлөгч тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж, нийт хураамжийн орлогын 51.9 хувь /55.7 тэрбум төгрөг/ нь даатгалын төлөөлөгчөөр дамжин ...

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалтыг зохион байгууллаа

Тэнгэр Даатгал компани Дархан-Уул аймгийн харилцагчиддаа зориулан хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалтыг зохион байгууллаа.Тэнгэр Даатгал компани 2014 оны хэмжээнд Гэнэтийн ослын даатгалаар нийт 900 гаруй иргэд, байгууллагад 280 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр олгоод ...