Ойбек Н. Халиловыг Тэнгэр Даатгал компанийн гүйцэтгэх захирлаар томиллоо

Компанийн засаглалаар тэргүүлэгч Тэнгэр Даатгал компани Ойбек Н. Халиловыг гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд 2015 оны 9 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн томиллоо. Ойбек Н. Халилов нь ажлын гараагаа 1992 онд эхэлсэн ба 1994 ...

Даатгалын төлөөлөгчид олгосон шимтгэлийн мэдээллийг нийтэд ил тод хүргэнэ

Монгол Улсад 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар ердийн даатгалын 16 компанийн нийт 3418 даатгалын төлөөлөгч тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж, нийт хураамжийн орлогын 51.9 хувь /55.7 тэрбум төгрөг/ нь даатгалын төлөөлөгчөөр дамжин ...