Тэнгэр Даатгал компани “Нэр төрөө эрхэмлэх” дэлхийн өдрийг Нийслэлийн 104- р дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчидтай тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

“Нэр төрөө эрхэмлэх” өдрийг 2006 оноос Монгол улсад тэмдэглэн өнгөрүүлж ирсэн бөгөөд Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдэл түүний охин компаниуд болох ХасБанк, Тэнгэр Даатгал, ХасЛизинг, Тэнгэр Капитал, Хассекьюрити компанийн хамт олон ч энэ үеэстэмдэглэн ...

Даатгалын төлөөлөгчдөд олгосон шимтгэлийн мэдээлэл​

Д/д Даатгалын төлөөлөгчийн нэр Даатгуулагчийн нэр Байгууллагын төрөл Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн дүн 1 Бямбасүрэн Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК 3 3,194,437.55 2 Гэрэлтуяа Тээвэр авто замын газар 2 79,377.93 3 Гэрэлтуяа Тээвэр авто ...

Тэнгэр Даатгал компанийн гүйцэтгэх захирал Ойбек Н.Халилов: Даатгалын талаарх мэдлэг бага байгаа нь энэ салбарын хөгжилд дөнгө болж байна.

Монгол Улсын даатгалын зах зээл олон улсын стандартын дагуу алхам алхамаар хөгжлийн зөв замруу орж байна. Үүнтэй зэрэгцэн иргэд даатгалын олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг сонгон даатгуулж байгаа нь даатгалын компаниудыг тогтвортой үйл ажиллагаа ...