Tenger_Logo_Line

Ойн хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлээрэй!

2023-06-14

Монголын Дорнодын тал, ОХУ-ын Өвөр байгалийн хязгаар, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны зүүн Байран хошуу, Шинэ байран хошууны нутагт түймэр хамгийн их гарчээ.

Судалгаанаас харахад сүүлийн 16 жилд судалгааны талбайн 49.9 хувь нь түймэрт өртсөн бөгөөд газрын бүрхэвчийн ангиллаар 85 хувь нь хээрийн бүсэд гарчээ.

Хиймэл дагуулын өгөгдөл ашиглан тооцоход түймэрт өртсөн талбайн 87,6 хувийг Монгол Улсад 12,4 хувийг ОХУ-ын нутагт гарч, 7181.52 га ой шатсан аж.

Иргэд та бүхэн ойн хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлж эх дэлхийгээ хамгаалаарай.