Tenger_Logo_Line

ТАНЫ БИЗНЕСТ

Эд хөрөнгийн даатгал

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Ажиллагсдын гэнэтийн ослын даатгал

Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

Ажил олгогчийн хариуцлагын цогц даатгал

Байгууллагын хариуцлагын даатгал

Бүтээгдэхүүний хариуцлагын даатгал

Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн даатгал

Тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал

Бараа материалын даатгал

Үл хөдлөх хөрөнгийн даатгал

Тоног төхөөрөмжийн даатгал

Суудлын гэнэтийн ослын даатгал

Түрээслэгчийн хариуцлагын даатгал

Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Ачаа тээврийн даатгал

Барилга угсралтын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын даатгал

Сайн дурын жолоочийн хариуцлагын даатгал

Эд хөрөнгө, бизнес тасалдалын даатгал

Ачаа тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал

Давхар даатгагчид

 • 27
  Тэнгэр Даатгалын фронтинг гэрээнүүд дээр хамтран ажилладаг AM Best агентлагийн “А” үнэлгээтэй тэргүүн давхар даатгагч.
 • 28
  Тэнгэр Даатгалын фронтинг гэрээнүүд дээр олон жилийн хугацаанд хамтран ажиллаж буй AM Best агентлагийн “А++” үнэлгээтэй дэлхийн шилдэг давхар даатгагч.
 • 37

  Тэнгэр Даатгалтай хамтын ажиллагаатай AM Best агентлагийн “А” үнэлгээтэй давхар даатгагч.

 • 41

  Монгол дахь хамтран ажиллагчаар Тэнгэр Даатгалыг сонгон 2021 оноос хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн бөгөөд AM Best агентлагийн “А++” үнэлгээтэй давхар даатгагч.

 • 42

  Standard & Poors агентлагийн “А” үнэлгээтэй Хятадын томоохон давхар даатгагч.

 • 46

  Тэнгэр Даатгалтай фронтинг чиглэлээр хамтран ажилладаг Standard & Poors агентлагийн "AA-" үнэлгээтэй давхар даатгагч. 

 • 49

  Францын алдарт давхар даатгагч байгууллага бөгөөд Тэнгэр Даатгалтай факультатив хамгаалалтууд дээр хамтран ажилладаг Standard & Poors агентлагийн “АА-” үнэлгээтэй давхар даатгагч.

 • 50

  Тэнгэр Даатгалтай факультатив хамгаалалт дээр хамтран ажилладаг Германий алдарт дэлхийн шилдэг давхар даатгагч нарын нэг. AM Best агентлагийн “А+” үнэлгээтэй давхар даатгагч.

 • 51
  2014 онд байгуулагдсан Монгол улсын Давхар даатгалын компани.