Tenger_Logo_Line

Ажлын дадалтай, санхүүгийн орлоготой төгсөгч бэлтгэхэд ТЭНГЭР ДААТГАЛ хувь нэмрээ оруулна.

2022-01-13

Тэнгэр Даатгал ХХК нь энтрепренер болон ажлын байранд бүрэн бэлтгэгдсэн төгсөгч бэлтгэх бодлого хэрэгжүүлдэг Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль/University of Finance and Economics хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

Хамтын ажиллагааны гол зорилго нь даатгалын салбарт онол практикийн мэдлэг, чадвар эзэмшсэн хүний нөөц бэлтгэх, санхүүгийн салбар, тэр дундаа даатгалын секторын тулгамдсан асуудлуудыг хөндсөн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлууд, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдэх санаачилгууд руу чиглэх юм.

Бусад