Tenger_Logo_Line

Гадаадад зорчигчдын даатгал

Даатгуулагч ТА дараах мэдээллийг бидэнд үнэн зөв, гаргацтай, дэлгэрэнгүй бичиж илгээнэ үү.

  Өргөдөл гаргагчийн овог, нэр:
  Хаяг: хот/аймаг дүүрэг/сум хороолол/гудамж/хотхон хороо/баг байр/тоот
  Утасны дугаар 1:
  Утасны дугаар 2: /яаралтай үед холбоо барих/
  Зорчсон улс, хот:
  Аялал эхэлсэн он, сар, өдөр:
  Аялалд зуучлагч:
  Буцаж ирсэн он, сар, өдөр:
I ХЭСЭГ:
  Таны энэ удаагийн нэхэмжлэл нь:
Өвчлөлийн шинж тэмдэг илэрсэн/Гэмтсэн он, сар, өдөр:
  Түргэн тусламж авсан он, сар, өдөр:
  Эмнэлгийн нэр:
  Эмнэлэгт хэвтсэн он, сар, өдөр:
  Эмнэлгээс гарсан он, сар, өдөр:
  Эмнэлгийн хаяг:
  Зардлын нэр: /эмчилгээ, шинжилгээг жагсаан бичнэ/
  Мөнгөн дүн:
  /валютын нэгж/
  1
  Амбулаторийн үзлэг, шинжилгээ
  2
  3
  4
  Хэвтэн эмчлүүлсэн зардал
  5
  6
  Бусад
  7
  Нийт нэхэмжлэлийн хэмжээ:
  төгрөг
II ХЭСЭГ:
  Таны энэ удаагийн нэхэмжлэл нь:
  Аялал эхэлсэн он, сар, өдөр:
  Буцаж ирсэн он, сар, өдөр:
  Аялал хойшлогдсон/ачаа тээш хоцорсон шалтгааныг дурдана уу.
  Зардлын нэр: /эмчилгээ, шинжилгээг жагсаан бичнэ/
  Төлбөрийн дүн: /валютын нэгж/
  1
  2
  3
  3
  4
  5
  6
  7
  НИЙТ
III ХЭСЭГ:
  Таны энэ удаагийн нэхэмжлэл нь:
  Тохиолдол гарсан газрын байршил:
  Тохиолдол болсон он, сар, өдөр:
  /хаяж гээгдүүлсэн, хулгай дээрэмд өртсөн бол/
  Бусад: /бусад эсвэл нийгэмлэг, хүмүүнлэгийн байгууллага г.м/
  Эрх бүхий байгууллага болон Хариуцсан ажилтаны нэр:
  Утасны дугаар:
  Та эрх бүхий байгууллагад хандаагүй бол яагаад? /тайлбар бичнэ үү/
  Дараах данс нь:
  Данс эзэмшигчийн нэр:
  Банкны нэр:
  Дансны дугаар:
  Хүлээн авагч нь өөр хүний данс бол хэний данс болох даатгуулагчтай ямар холбоотой болохыг бичнэ үү:
  Хүлээлгэн өгсөн материалын жагсаалт Даатгуулагч
  1 Даатгалын гэрээт баталгаа /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  2 Гадаад паспортын хуулбар /нүүр, сунгалт, виза болон орсон гарсаныг нотлох хуудсын хамт/ Харах      Татаж авах
  3 Тийз, мөнгө төлсөн баримт /Цахим хувилбар/ Харах      Татаж авах
  4 Эрх бүхий байгууллагын акт, тодорхойлолт /Цагдаа, Нисэх, Зочид буудал болон бусад/ Харах      Татаж авах
  5 Эмч/Эмнэлгийн эмчилгээний зардлын баримт /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  6 Эд зүйлийн худалдан авсаныг нотлох баримт /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  7 Ачаа тээш болон нислэг хоцорсоныг нотлох баримт /эх хувь/ Харах      Татаж авах
  8 Бусад материал Харах      Татаж авах
  Даатгуулагч/төлөөлөгч:
  /Гарын үсэг/
  Он, Сар, Өдөр:
  /Даатгуулагч/
  Дуудлага өгсөн он, сар, өдөр:
  цаг:
  /Даатгуулагч/
  Дуудлага шилжүүлсэн хэлбэр:
  Материал хүлээн авсан ХҮМ:
  Он, Сар, Өдөр:
  Цаг: